Warning: A non-numeric value encountered in /domains/uks-pcs.pl/public_html/wp-content/themes/brooklyn/inc/ut-custom-css.php on line 1537

JUDO od 6 lat

Ćwiczenia ogólnorozwojowe na bazie treningu judo z elementami gimnastyki sportowej, z dużą ilością

gier i zabaw ruchowych – to  znakomite przygotowanie do uprawiania każdej dyscypliny sportowej.

Takie treningi to również ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjnej, które umożliwią młodemu adeptowi Judo wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny. Judo jest najczęściej polecanym sportem dla dzieci przez lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów różnych dyscyplin sportu.
To ćwiczenia, które rozwijają sprawność fizyczną, kształtują charakter, a przy okazji są świetną zabawą.
Zajęcia odbywają się na profesjonalnej, bezpiecznej macie do judo (tatami) i na miękkich materacach. Trudne elementy (rzuty, chwyty) mali zawodnicy ćwiczą kolejno w parach pod okiem trenera.
Szczególną uwagę zwraca się na naukę istotnej w życiu umiejętności prawidłowego padania, tak aby zmniejszyć ryzyko narażenia życia oraz wszelkiego rodzaju urazów głowy, zwichnięć, złamań oraz skręcenia kończyn. Ta umiejętność przydaje się przez całe życie.
Judo mogą ćwiczyć wszystkie dzieci  6 – 7 lat, zarówno te które rozpiera energia, jak i spokojne .
Trening prowadzony jest w szybkim tempie, ćwiczenia są szybko zmieniane i dopasowane do możliwości młodych ćwiczących.

Judo jest dyscypliną sportu pochodzącą z Japonii. Dosłownie judo oznacza „łagodną drogę”, „drogę do zwinności”. Jest sportem rozwijającym bardzo wszechstronnie ze względu na różnorodne formy treningu. Trening obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyczne, akrobatyczne, siłowe, zwinnościowe, gibkościowe, stosuje się również w treningu gry zespołowe często zmodyfikowane w taki sposób, aby, mogły stanowić przygotowanie do właściwego treningu judo.. Judo rozwija u młodego człowieka wiele cech zarówno fizycznych jak i intelektualnych takich jak: zwinność, siłę, wytrzymałość, szybkość, spostrzegawczość, odwagę, odporność, koncentrację itp. Można, więc śmiało powiedzieć, że jego wpływ na rozwój dzieci i młodzieży jest niezaprzeczalny jak również to, że judo może stanowić doskonały etap przygotowując do uprawiania innych dyscyplin indywidualnych czy zespołowych.

Uprawianie tej dyscypliny można zacząć w bardzo wczesnym wieku na początku szkoły podstawowej a nawet wcześniej. Oczywiście trening judo w tak młodym wieku zawiera przede wszystkim elementy ogólnorozwojowe i gimnastyczne, przeważają raczej ćwiczenia przygotowawcze, które mają przystosować dziecko do dalszego, bardziej zaawansowanego treningu judo. Na tym etapie jedną z głównych metod treningowych są gry i zabawy, które dzieci uwielbiają, a więc bawiąc się znakomicie się rozwijają.

Dobierając gry i zabawy do treningu zwracamy uwagę na to, aby spełniały one następujące zadania:

 • oddziaływały wychowawczo na kształtowanie charakteru
 • wprowadzały do zajęć pozytywne stany emocjonalne
 • przyspieszały opanowanie podstawowych elementów techniki i taktyki pełniły rolę środka ogólnego przygotowania fizycznego.

Ćwiczenia prowadzone w formie zabawowej stwarzają określony rytm myślenia, wynikający ze zmienności sytuacji, w których dziecko samodzielnie i szybko musi decydować o doborze odpowiedniego działania.

Zabawa i gra włączona do procesu treningowego jest jedną z podstawowych metod rozwijania i doskonalenia cech charakteru. Wychowanie dziecka odbywa się w warunkach obiektywnie umożliwiających trenerowi dokładne poznanie wychowanka na tle grupy.

Program zajęć obejmuje:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające
 • ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • nauka sztuki miękkiego padania,
 • nauka i trening technik judo,
 • nauka taktyki walki oraz przygotowanie do udziału w zawodach.

Judo ćwiczy charakter. Rozwija pięć głównych cech:

 • W judo najważniejsze jest budowanie charakteru poprzez wysiłek, samodyscyplinę, ukierunkowane działania, etykietę i stabilność emocjonalną.
 • Dziecko przekonuje się, że aby dojść do czegoś, poprawnie wykonać technikę, czy osiągnąć wynik sportowy, należy wiele razy powtarzać to samo ćwiczenie.
 • Dzięki judo dzieciaki uczą się określać kierunek działania. Powinny wiedzieć, co robią i dlaczego.
 • Etykieta judo, wszystkie ukłony, przywitania i pożegnania – uczy szacunku dla drugiej osoby. Nigdy nie wiadomo, w czym nasz przeciwnik jest lepszy. Nie wiemy, w jakiej sytuacji i kiedy spotkamy się z nim ponownie.
 • Judo uczy stabilności emocjonalnej – tego, że sensowniej jest z dystansem spojrzeć na problem niż poddawać się chwilowym emocjom

AKROBATYKA

AKROBATYKA od 4 lat
To zajęcia rozszerzone o podstawy gimnastyki korekcyjnej i judo, które idealnie przygotują maluchy do uprawiania sportu w przyszłości. Przewidziane są dla dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym.

Akrobatyka to ćwiczenia ogólnorozwojowe, bardzo wszechstronne, doskonale wpływające na koordynację psychoruchową i integrację sensoryczną u dzieci.

Zapewniają harmonijny rozwój wszystkich cech motorycznych, uczą porozumienia „głowy i ciała”.

Kształtujemy  siłę, dynamikę, gibkość, skoczność, równowagę, elegancję i estetykę ruchu. Dziecko nabywa umiejętności akrobatyczne z ogromną radością, ucząc się równocześnie koncentracji i wykonywania ćwiczeń w bezpieczny sposób.

Dodatkowo dzieci będą uczyć się padów judo, co zapewni Państwa dzieciom najbardziej wszechstronny i najlepszy ogólno-sportowy rozwój. Treningi odbywają się w przedszkolach i  wielu innych miejscach, dwa razy w tygodniu od 45  do 60 minut w zależności od grupy wiekowej i możliwości dzieci.

AKROBATYKA/JUDO grupy wyczynowe dla chętnych

I etap –  podniesienie sprawności ogólnej poprzez wybrane elementy akrobatyki, judo i gimnastyki sportowej oraz obserwację indywidualnych uzdolnień i predyspozycji dzieci w celu zakwalifikowania do sekcji akrobatyki lub judo. Podniesienie na wyższy poziom podstawowych cech motorycznych tj. koordynacji ruchowej, gibkości, szybkości, siły i wytrzymałości, niezbędnych do dalszego rozwoju w różnych dyscyplinach sportowych. Głównym celem szkoleniowym  będzie zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami gimnastyki sportowej min. przerzuty, przewroty, podpory, skłony, wychwyty oraz z elementami judo, przede wszystkim padami.

II etap – będzie obejmował trening specjalistyczny (wyczynowy) w wybranej dyscyplinie sportu oraz przygotowywał do rywalizacji sportowej.

Skontaktuj się z nami