Dlaczego warto trenować

Zajęcia akrobatyki sportowej i judo mają za zadanie usamodzielniać dzieci, poprawiać ich sprawność motoryczną, nauczać nowych umiejętności, oraz zwiększać posiadaną wiedzę. W treningu wykorzystuje się gry i zabawy, oraz zasadę stopniowania trudności. Dobór odpowiednich metod i technik nauczania pozwala na adekwatne dostosowanie treningu do wieku uczestnika zajęć.

Szkolenie akrobatyki – ponieważ jest to dyscyplina wczesna – rozpoczyna się już od 4. roku życia. Głównym celem tych zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci, oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia zawierają elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i koncentrują się na włączeniu jak największej grupy dzieci do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia te są przewidziane zarówno dla dziewczynek i chłopców. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, bardzo wszechstronne, doskonale wpływające na koordynację psychoruchową i integrację sensoryczną wykorzystywane w trakcie zajęć, zapewniają harmonijny rozwój wszystkich cech motorycznych i koordynacyjnych dzieci. Podczas takich treningów nasz podopieczny kształtuje siłę, dynamikę, gibkość, skoczność, równowagę, elegancję i estetykę ruchu, oraz uczy się „porozumienia głowy i ciała”.

Szkolenie judo natomiast rozpoczynamy od 6 roku życia. Podczas zajęć stosujemy (podobnie jak w akrobatyce) ćwiczenia ogólnorozwojowe, korekcyjne, gimnastyczne, oraz wprowadzane zostają ćw. specjalistyczne. W programie zajęć zawiera się również nauka padów, technik judo, oraz taktyka walki.

Close Menu